piątek, 22 kwietnia 2011

Gry logiczne dla internaut�w

W?r�d u?ytkownik�w Internetu s? osoby, kt�re cho? nie maj? nic przeciwko grom komputerowym, uwa?aj? je za strat? czasu. Dla nich idealnym sposobem sp?dzania wolnego czasu poprzez Internet by?yby gry logiczne online. Czas po?wi?cony na tego rodzaju gry, nie jest czasem zmarnowanym, bo wykszta?caj? umiej?tno?? logicznego my?lenia. Umiej?tno?? ta bardzo pomaga w nauce przedmiot�w ?cis?ych, takich [...]

Source: http://ciufcia.tv

bajki dla dzieci you tube bajki disneya

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz